บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Warcraft III Performance Issues

อัพเดตแล้ว: 1 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 11083
เกมที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Poor performance in Warcraft III: Reign of Chaos or Frozen Throne
  • My gameplay is laggy in Warcraft III
  • My Warcraft III FPS is low

If you're experiencing performance issues while playing Warcraft III, follow the steps below.

  1. Make sure your computer meets the Warcraft III System Requirements.
  2. Update your drivers and operating system to resolve any compatibility issues.
  3. Close all other applications to resolve software conflicts and free up resources.

Tried everything here?

If the steps above did not resolve your problem, visit our Technical Support forum or contact us.