บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Warcraft III: Reforged Performance Issues

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 11083
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • My game lags 
  • My FPS are low

If you're experiencing performance issues while playing Warcraft III, follow the steps below.

  1. Make sure your computer meets the Warcraft III System Requirements.
  2. Update your drivers and operating system to resolve any compatibility issues.
  3. Close all other applications to resolve software conflicts and free up resources.

Tried everything here?

If you have tried these steps and still require assistance, please visit our Technical Support Forums or contact us.