บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Character Stuck on Flight Path or Vehicle

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 11088
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I am stuck on a flight path and can't get off
  • I am stuck on a vehicle, I can't dismount

If your character becomes stuck on a flight path or vehicle check the following:

  1. Disable your addons by typing /disableaddons in the chat. This action will not delete your addons, it will only temporarily turn them off
  2. Use the un-stuck service in-game 
  3. Use the un-stuck service in our support site

If the problem continues, please contact us.