บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Too Much Gold To Transfer Or Faction Change

อัพเดตแล้ว: 4 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 11101
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • How much gold can i transfer with me to a new realm?
  • Error: "You have exceeded the gold limit for faction transfer"
  • Error: "This character's gold exceeds the maximum they can transfer at their level"

You cannot transfer a character that exceeds the gold limit for its level.

Customer Support cannot bypass any of the below restrictions.

Modern WoW

Character LevelMaximum Gold
10-3910,000g
40-49250,000g
50-601,000,000g

WoW Classic

Character LevelMaximum Gold
10-30100g
31-50500g
51-605000g

Burning Crusade Classic

Character LevelMaximum Gold
10-30100g
31-50500g
51-705000g