บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Cannot Learn Battle Pet

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 11142
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Can't add companion to my journal or collection
  • Error when attempting to learn pet: "This spell is not available to you"
  • Purchased a pet in the auction house that gives the message "Can't add companion to your account."

To learn a pet, you must have at least another pet of the same level or higher.

You cannot learn a level 25 pet if you don't have at least one level 25 pet of your own.

If you caged your only level 25 pet,  you won't be able to un-cage it until you have leveled a different pet to 25.