บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

ERROR #0 (0x851000000)

อัพเดตแล้ว: 1 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 112248
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

ERROR #0 (0x85100000) Assertion failure

This issue may be resolved with some basic technical troubleshooting. Please do the following:

  1. Check the system requirements to ensure your computer meets the minimum specifications.
  2. Reset your user interface to make sure your files and addons are not corrupted.
  3. Update your drivers to resolve any compatibility issues. 
  4. Try using DirectX 11 to launch the game. 

Tried everything here?

If you have tried these steps and still experience game crashes, check the Known Issues on our World of Warcraft Bug Report Forums