บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Transfer Aborted: Instance Not Found

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 11234
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Getting error message "Transfer Aborted: Instance not found" when using portals.
  • Unable to enter Battlegrounds or Dungeons.
  • My character was dropped from a flight path.

This error is often temporary and will clear itself up within a few minutes. If waiting does not fix the issue, try the following troubleshooting steps:

  • This message can result from corrupted user interface or AddOn files. To resolve:
    1. Temporarily disable AddOns from the in-game menu and restart the game
    2. If the issue persists, reset the World of Warcraft user interface
  • Connectivity issues can prevent access to game instances. Try the steps on this page to resolve these issues.

If the above troubleshooting fails to resolve the issue, please contact us for assistance.