บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Transfer Aborted: Instance Not Found

อัพเดตแล้ว: 7 วัน ก่อน
รหัสบทความ: 11234
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Getting error message "Transfer Aborted: Instance not found" when using portals
  • Unable to enter Battlegrounds or Dungeons.

This error is often temporary and will clear itself up within a few minutes. If waiting does not fix the issue, try the following troubleshooting steps:

  • This message can result from corrupted user interface or AddOn files. To resolve:
    1. Temporarily disable AddOns from the in-game menu and restart the game
    2. If the issue persists, reset the World of Warcraft user interface
  • Connectivity issues can prevent access to game instances. Try the steps on this page to resolve these issues.
  • If the above troubleshooting fails to resolve the issue, please contact us for assistance