บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Out Of Range Error

อัพเดตแล้ว: 3 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 113470
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Monitor displays "Out of range" error when launching a game

This error comes up when the resolution or refresh rate of the game is set too high for your monitor to display. This error will mostly come up in fullscreen, if you have changed your monitor settings, or if you have set the game resolution to something that your monitor does not support.

Set your monitor options to default, in-game graphics options to default, and try playing in windowed mode.