บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Complete Greater Power for Greater Threats

อัพเดตแล้ว: 2 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 113489
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't see Archmage Khadgar in the Broken Shore.
  • The NPC to turn in the quest is missing.

The quest Greater Power for Greater Threats is optional and only instructs you to level up your artifact weapon to unlock traits. Since patch 7.3, traits are automatically unlocked at level 110. This quest is no longer necessary, and can be safely abandoned. If you have not yet begun The Broken Shore: Investigating the Legion, find Archmage Khadgar at Krasus' Landing in Dalaran.

If you have additional questions, please visit our Community Forums.