บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

How Long Does an ELV / Direct Debit Payment Take?

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 11460
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I recently paid using SEPA but no money has been taken from my account
  • I used SEPA/Direct Debit to pay for something but the funds have not been removed from my bank account

SEPA/ELV/Direct Debit payments may take up to 5 weeks to be processed. In your Transactions History, you can find a SEPA Mandate that you can use to inquire more information about the planned payment date from your bank. Blizzard has no influence on the date, nor are we able to choose a different date for you.

For additional payment methods, visit our Accepted Payment Methods page.