บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Cannot Recruit a Friend

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 11556
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Cannot see the button to Recruit a Friend
  • How do I send an invitation to my friend?

Note: The Recruit A Friend program is only available in modern World of Warcraft  

The Recruit A Friend interface is located in the Friends List (default hotkey O). The interface shows an overview of current recruits and rewards, and allows the use of the Recruitment button. The button creates a recruitment link that, when provided to potential recruits, allows two eligible accounts to be linked together.

If you do not see the Recruit A Friend tab, please confirm that you have game time on your account, as this is a requirement to use the feature. If you have game time, but still can't see the tab, reset your user interface.

Note: Players in Argentina and Brazil can only link their accounts with friends whose accounts are registered to the same country. Players who pay in Rubles can only link their accounts with friends that also pay in Rubles.