บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Restore Tabard of the Argent Dawn

อัพเดตแล้ว: 3 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 11557
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Cannot find my Tabard of the Argent Dawn

Only a character with the Feat of Strength Tabard of the Argent Dawn can have the physical Tabard of the Argent Dawn.

If you have the Feat of Strength, log in with the character that earned it. Check the character's inventory and void storage. If you had accidentally sold or destroyed the tabard, visit the Tabard Vendor to buy a replacement.

For Alliance, it is the Ironforge Tabard vendor Lyesa Steelbrow that will sell this to eligible characters. Horde players can talk with Garyl