บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Black Temple Door To Mother Shahraz Not Opening

อัพเดตแล้ว: 3 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 115936
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • The door to the last three bosses in Black Temple isn't opening
  • The door in Mother Shahraz's room was closed with no way to open it
  • Leaving and re-entering Black Temple breaks door to Mother Shahraz

To enter the Den of Mortal Delights and access the last three Black Temple bosses, you must first defeat the Shade of AkamaTeron GorefiendGurtogg Bloodboil and the Reliquary of the Lost. The door to the Illidari Council will automatically unlock upon defeating Mother Shahraz.

If you have cleared the required bosses and the doors remain closed, you would be able to resolve the issue with the following steps:

  1. Have everyone in the group exit the instance.
  2. Have the group leader right-click their portrait and select "Reset All Instances".
  3. If the issue is still present then the group will need to "soft reset" the instance. This is done by having everyone exit the instance and remain outside for at least 30 minutes.

Should the issue persist after these steps, please contact Customer Support.