บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Complete Lunarfall Inn/Frostwall Tavern Quests

อัพเดตแล้ว: 2 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 11597
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't turn in my Inn/Tavern daily quest
  • The NPC for my Inn/Tavern daily is missing


The daily quests from the Lunarfall Inn and Frostwall Tavern need to be turned in the same day that they are accepted. The next day, the Inn will cycle its patrons, and a new set of quest givers will arrive.

If you've completed the criteria for the quest and cannot locate the quest giver, it's likely that they have left for the day. You'll need to wait until they return to your Garrison and complete the quest on that day.

Remember that there are 3 floors - the ground floor, the second floor, and the basement. Some quest givers may also wander around outside on occasion.