บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Bought Wrong Heirloom

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 11607
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Purchased heirloom item and would like a refund.

The game automatically adds heirloom items to your collection permanently immediately after you accept the in-game warning that your gold will be removed, so they cannot be refunded. Heirloom upgrades (weapon casings and scabbards) can be refunded until they are used. After they are used, they become part of your heirloom collection as well. Game Masters do not assist with heirloom refunds.