บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Refund Item for Gold or Alternate Currency

อัพเดตแล้ว: 4 วัน ก่อน
รหัสบทความ: 16690
สินค้า:

ปัญหาทั่วไป

  • How do I refund stackable items to the vendor?
  • I got the wrong item, and I want to refund it
  • Unable to refund an item because the time expired

Customer Support does not refund items.

Modern World of Warcraft and Wrath of the Lich King Classic

Most items can be refunded by talking to any vendor within two hours. If you log out after purchasing the item, the two hour timer will continue to count down.

To prevent mistakes, whenever an action removes the refund timer, the game will pop-up a confirmation message that you need to acknowledge and accept. For example, when you equip, enchant, upgrade, or transmog the item.

In Wrath Classic, there is no refund timer for gold purchases.

In Modern WoW, certain high cost gold items can be returned to the vendor for full value. However, most can only be sold back to the vendor at a fraction of their original cost.

If the refund timer has expired you can keep, sell, or destroy the item.

WoW Classic

There is no refund timer in WoW Classic.