บทความอาจยังไม่ถูกอัพเดต คุณสามารถดูบทความเวอร์ชันล่าสุดได้ที่นี่

Cannot to Create a New Character

อัพเดตแล้ว: 4 วัน ก่อน
รหัสบทความ: 11685
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Can't create a character on WoW Classic realm
  • Error: You already have the maximum number of characters allowed on this account

ไม่มีการสนับสนุนสำหรับเกมนี้ในภาษาไทย

Across all realms, you can have a maximum of 50 characters per World of Warcraft account and realm type: 50 in Modern WoW, 50 in WoW Classic Era, and 50 in Burning Crusade Classic.

In addition, in WoW Classic and Burning Crusade Classic, you can have a maximum of 10 character per realm and, on a PvP realm, you cannot create a character if you already have in it a character of the opposing faction.

WoW Classic Clones that you haven’t activated count against your total. You can delete clones as any other character.