บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Destiny 2 Doesn't Show Up on Blizzard Battle.net Desktop App

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 117064
เกมที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I purchased Destiny 2 but the game icon is not showing up on Battle.net.

Follow the steps below if you've purchased Destiny 2 and it doesn't show up on the Blizzard Battle.net desktop app.

  1. Delete the Battle.net folder.
  2. Restart the Battle.net app.
  3. Uninstalling and reinstalling the Blizzard App may resolve rare launcher issues.


จัดจำหน่ายโดย พัฒนาโดย
จัดจำหน่ายโดย
พัฒนาโดย