บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Didn't Receive Free Game Time During Promotion

อัพเดตแล้ว: 5 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 117104
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • A friend received 3 days of free game time but I didn't
  • A guild mate got some free days, but I didn't receive that email
  • Where can I claim the 3 free days?

Promotions for free days of game time are exclusive to eligible accounts.

If your account is eligible we will send you an email to let you know. To make sure you receive our promotional emails, enable the option to Receive News and Special Offers. Our emails do not contain codes —if you received an email with a code, it could be phishing.

Even if you didn't receive an email from us, if you are eligible for free days you will see them ready to claim in the Gifts section of the Battle.net app. If you have multiple WoW accounts, make sure you claim your free days on the correct one!

Customer Support cannot grant free promotional days.