บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Could not locate resources (0xE00300E0)

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 117360
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Could not locate resources (0xE00300E0)

Follow these steps to resolve the problem.

  1. Open the Battle.net desktop app and click Overwatch on the left
  2. Click the Options dropdown menu and select Show in Explorer
  3. Open the Overwatch folder and delete Overwatch Launcher.exe and Overwatch.exe
  4. In the desktop app, click Options and select Scan and Repair

Tried everything here?

If you have tried these steps and still require assistance, please visit our Technical Support Forums or contact us.