บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Disconnected During Invasion Point

อัพเดตแล้ว: 4 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 117519
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I was kicked from the game before completing an Invasion Point

There is no limit to the amount of Invasion Points you can complete in one day. Disconnections will lead to the loss of progress in the current scenario, but you can find another Invasion Point and join that scenario after you reconnect. If you continue to experience problems, check our World of Warcraft Disconnection Problems article for troubleshooting tips.