บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Unable to Complete Fisherfriend of the Isles Achievement

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 117526
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • None of the other Fishing Masters appear.
  • I can't find one of the Fishing Masters to become best friends with them.

There are six Legion-based Fishing Masters (factions) available: Ilyssia of the Waters, Akule Riverhorn, Sha'leth, Corbyn, Impus, and Keeper Raynae.

There is one Fishing Master available each day on a regular rotation. If one Fishing Master in particular doesn't appear, check the other zones to see which one is. You'll need to wait until the Fishing Master you're looking for appears in the rotation.