บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Unlocking the Portal to Pandaria

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 11812
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Portal to Pandaria is missing
  • After buying a level 100 boost my character cannot enter Pandaria and the portal is not available
  • I can't port to Pandaria and I can't find the quest I need to open the port

The location for the Pandaria portal changed with patch 8.1.5. After the change, the Alliance Portal Room is located within the Wizard's Sanctum, in the Mage Quarter in Stormwind, and the Horde Portal Room is located inside the Gates of Orgrimmar, just before entering the Valley of Strength.

If you have not yet completed the questline to start Pandaria and open up the portal, you can pick up the following quests:

Completing the quest up through the ones listed below will unlock the portal to Jade Forest in your capital city:  If you aren't seeing these quests appear as you complete the questline, make sure you have Trivial Quest tracking enabled on your minimap.