บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

No Credit for Once Bitten, Twice Shy

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 11835
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Killed Blood Queen Lana'thel without becoming a vampire in ICC but did not get the achievement "Once Bitten, Twice Shy"

The Ice Crown Citadel achievement Once Bitten, Twice Shy [10-man | 25-man] requires two separate kills of Blood-Queen Lana'thel on the same character. During her fight, she will cast Vampiric Bite on the non-tank with the highest threat at the time. After 60 seconds, this will grant the debuff Essence of the Blood Queen and turn the bitten player into a vampire. If you got bitten you are considered a vampire.

  • Kill #1: Defeat Blood-Queen Lana'thel without becoming a vampire.
  • Kill #2: Defeat Blood-Queen Lana'thel after becoming a vampire.

If you die before Blood-Queen Lana'thel is killed, you will lose the debuff, and thus not meet achievement criteria for killing her as a vampire.

If you think you met the criteria for both parts of the achievement but did not earn credit, contact us so we can investigate for you.