บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Renamed the Wrong StarCraft II Character

อัพเดตแล้ว: 7 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 118872
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Free Name Change renamed the wrong character.
  • I want to change the name of a specific StarCraft II character.

The Free Name Change service in StarCraft II renames the character you used last. Before using this service, make sure the character you want to rename is the most recent character you logged in to.

If you already used the Free Name Change and renamed the wrong character, submit a ticket.