หากคุณยังสามารถเข้าถึงบัญชีและตัวรับรองความถูกต้องของคุณได้ คุณสามารถจัดการตัวเลือกความปลอดภัยเพื่อลบหรืออัพเดตบัญชีของคุณ

หากคุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบไปยังบัญชีของคุณ เราสามารถช่วยคุณลบตัวรับรองความถูกต้องได้

หมายเหตุ: การป้องกันทาง SMSจะช่วยให้คุณเข้าสู่ระบบ เมื่อคุณมีปัญหาเกี่ยวกับตัวรับรองความถูกต้อง