บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Friend Not Receiving Recruit A Friend Email

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 11899
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Recruit A Friend emails aren't being sent to friend
  • Friend is not receiving RAF email

With the new Recruit A Friend system, emails are no longer sent to potential recruits.

Follow these steps to recruit your friends:

  1. Log in to World of Warcraft.
  2. Open the Friends List (default hotkey O) and click the Recruit A Friend tab.
  3. Click Recruitment.
  4. Copy your unique Recruit A Friend recruitment link and share it with your friends.
    • Note: Your unique Recruit A Friend recruitment link can be used to create or connect up to four accounts with yours, after which you will need to generate a new recruitment link. A new recruitment link can be generated once every 30 days.