บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Start Champions of Legionfall

อัพเดตแล้ว: 1 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 119568
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Completed "Defending Broken Shore"  but the quest for Champions of Legionfall isn't available.

If the quest isn't available, you have not met the requirements for the quest. To learn more about how to progress with this quest line, try to consult a guide on a third party website like this Wowhead guide to the Broken Shore.

Customer Support is unable to provide hints or strategies for this kind of issue.