บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Master Looter Didn't Distribute Loot

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 12039
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • The corpse despawned before the ML could loot it
  • The Master Looter left the instance before assigning the loot
  • We changed the ML after killing the boss and the new ML cannot loot it

Modern WoW

In a Battle for Azeroth pre-patch, the ability to swap the loot method to Master Looter was removed and replaced with Personal Loot. 

With Personal Loot active, most loot can be traded to eligible party members within two hours. If the player you want to trade with is not on the same realm, the trade must be completed before leaving the instance and group. For more information on trading loot, visit our Can't Trade Loot article.

Classic WoW

In WoW Classic, there are multiple loot methods that allow you to manage loot directly. For this reason, Customer Support will not redistribute loot in the event of a dispute between players. Scamming other players is a violation of our World of Warcraft game policies. We will investigate any reports of scamming that we receive and take the appropriate action, removing gains and penalizing those who violate this policy as needed. Items and gold will not be redistributed in these cases.

If you’re playing with a new group, it’s advised to always be clear on the loot rules before proceeding. Discuss the plans for distributing loot with the raid leader before you become locked into a raid. This will provide you with an opportunity to make an informed decision on whether you want to decline the invitation or leave the group.

We encourage you to group with others you trust, especially when using Master Loot. Ninja looting does have consequences in the community, and those who do it will have trouble getting invited to groups. Remember to play nice and play fair, especially when using Master Loot.