การรายงาน BattleTag

อัพเดตแล้ว: 5 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 12048
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

หากคุณพบผู้เล่นอื่นใช้ชื่อ BattleTag ที่ไม่เหมาะสม โปรดใช้ระบบการรายงานในเกมเพื่อแจ้งให้เราทราบ วิธีการรายงานคือ คลิกขวาที่ชื่อผู้เล่นที่คุณต้องการรายงานนั้น และเลือก "รายงาน" จากนั้นเลือกหัวข้อสำหรับรายงานด้วย "ชื่อไม่เหมาะสม"  ระบบจะแจ้งให้เราตรวจสอบชื่อของผู้ที่ถูกรายงานและดำเนินการหากจำเป็น