บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Someone I know Was Hacked

อัพเดตแล้ว: 3 วัน ก่อน
รหัสบทความ: 12060
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • My friend's account was hacked
  • A guild mate has taken everything from the guild bank, we think he was hacked

If you think a friend, family member, or guild mate was hacked, contact the victim outside the game and ask the victim to contact Customer Support. If you cannot get in touch with this person, you can contact Customer Support yourself.

Report a Hacked Account to Customer Support

Customer Support will investigate the situation. If the account is verified to have been hacked, we will secure the account and contact the account owner. We won't give you information about the result of the investigation —this is to preserve the victim's privacy.