บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Sell WoW Token on Auction House

อัพเดตแล้ว: 3 วัน ก่อน
รหัสบทความ: 12247
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I receive an Internal Auction Error message when selling a WoW Token
  • Can't sell a Token I just bought

It may take up to 24 hours to complete a Token purchase. If your orders shows as Shipped and you can't sell the Token through the Auction House, try resetting your user interface.

Certain Auction House addons may cause problems with selling the WoW Token. If you use one of these addons, disable it and reset your user interface before trying to sell the Token.

If you continue to experience problems, contact Customer Support.