บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Diablo II (2000) Connection Issues

อัพเดตแล้ว: 3 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 122566
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Error: "Unable to connect to Battle.net"
  • Error: "You were disconnected from Battle.net."
  • Error: "Battle.net is not responding. Please try connecting again in a few minutes."

If you are unable to connect to the Battle.net Classic servers or can't stay connected, try the following steps one at a time, then test the connection after each step is complete.

  1. Run the game in Administrator Mode to address many installation, patching, networking, and start-up errors.
  2. Close all other applications to resolve software conflicts and free up resources.
  3. Check your network configuration to find any issues with your firewall, router, or port settings.

Tried everything here?

If you have tried all of these steps and still require assistance, please visit our Technical Support Forum or contact us.