บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Select Language for StarCraft: Remastered

อัพเดตแล้ว: 10 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 122616
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Unable to see all languages when installing StarCraft: Remastered.
  • StarCraft: Remastered doesn't let me chose my preferred language.

During installation of StarCraft: Remastered, you can click Use Custom Options and select the languages you want to install.

If you installed the game in English only and need to download and install a different language, close the game and follow these steps:

  1. Select StarCraft in the Battle.net desktop app.
  2. Click Options and select Game Settings.
  3. Select your preferred language from the Text & Spoken Language dropdown under StarCraft.
  4. Click OK on the dialog that displays.
  5. Click Done. The Battle.net desktop app will download the language you selected.

Tried everything here?

If you have tried these steps and still require assistance, please visit our Technical Support Forum or contact us.