บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

No HD Graphics With StarCraft: Remastered

อัพเดตแล้ว: 3 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 122619
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • When I launch Starcraft, I see just regular graphics
  • Purchased StarCraft: Remastered but I cannot toggle HD graphics

HD Graphics are only available if you own StarCraft: Remastered.

To enable the StarCraft: Remastered features:

  1. Launch StarCraft
  2. Click Options
  3. Click Video
  4. Make sure HD Graphics is checked

Note: These features can also be toggled by pressing F5 while in the game.

If you don't see the option to enable HD Graphics, log out, verify that you are logging in with the correct account, and try again.