ไม่ได้รับการแจ้งเตือนในแอพมือถือ Battle.net

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 123059
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

 • ฉันไม่ได้รับข้อความใดๆ ในแอพมือถือเลย
 • ฉันเปิดการแจ้งเตือนแล้ว แต่มือถือ Samsung ของฉันก็ยังไม่ได้รับข้อความใดๆ

ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณได้เปิดรับข้อความบนแอพมือถือ Battle.net แล้ว

 1. เข้าสู่ระบบ Battle.net
 2. แตะแท็บ โปรไฟล์ของฉัน ที่ด้านขวา
 3. แตะ การแจ้งเตือน
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งาน ข้อความสนทนา

หากคุณเปิดการแจ้งเตือนในแอพแล้ว แต่คุณยังไม่ได้รับข้อความ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าของอุปกรณ์ที่อาจขัดขวางการแจ้งเตือนของแอพตามขั้นตอนด้านล่างนี้

ผู้ใช้ iOS®

คุณสามารถเปิด/ปิดใช้งานการแจ้งเตือนสำหรับแต่ละแอพได้ ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานการแจ้งเตือนสำหรับแอพ Battle.net

 1. เปิดเมนู การตั้งค่า
 2. แตะ การแจ้งเตือน
 3. แตะ Battle.net
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งาน อนุญาตการแจ้งเตือน

ผู้ใช้ Samsung® Galaxy S8

การตั้งค่าการปรับการใช้งานแบตเตอรี่อาจทำให้แอพบางแอพไม่สามารถส่งการแจ้งเตือนได้ ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอพ Battle.net ไม่ได้รับผลกระทบจากคุณสมบัตินี้

 1. เปิดเมนู การตั้งค่า
 2. แตะ แอพ
 3. แตะเมนูตัวเลือกเพิ่มเติมด้วยจุดแนวตั้งสามจุด
 4. แตะ การเข้าถึงพิเศษ
 5. แตะ ปรับแต่งการใช้งานแบตเตอรี่
 6. แตะเมนูดรอปดาวน์ แอพที่ไม่ได้รับการปรับ แล้วเลือก แอพทั้งหมด
 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดตัวเลือกที่อยู่ถัดจาก Battle.net