บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Destiny 2 Lockups and Crash Errors

อัพเดตแล้ว: 8 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 123271
เกมที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Destiny crashes to desktop after launching the game.

Crashes in Destiny 2 may be caused by antivirus programs running in the background. Temporarily disabling these programs should let you launch and play the game without issue.

Make sure your computer meets the minimum system requirements for Destiny 2 on PC; outdated hardware may lead to the game crashing more often.

If you continue to experience crashes, try following these steps.

  1. Update your drivers and operating system to resolve any compatibility issues.
  2. Close all other applications to resolve software conflicts and free up resources.
  3. Run the repair tool to repair any damaged game files.
  4. If the problem persists, uninstall and reinstall the game.

If these steps didn't solve your problem, please contact Bungie for more assistance.


จัดจำหน่ายโดย พัฒนาโดย
จัดจำหน่ายโดย
พัฒนาโดย