บทความอาจยังไม่ถูกอัพเดต คุณสามารถดูบทความเวอร์ชันล่าสุดได้ที่นี่

Can't Start The Hand of Fate

อัพเดตแล้ว: 3 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 123327
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Can't get quest to get to Argus in patch 7.3
  • How do I start The Hand of Fate quest?
  • How do I start the Argus chain?

ไม่มีการสนับสนุนสำหรับเกมนี้ในภาษาไทย

Before you can start The Hand of Fate (Alliance/Horde) and journey to Argus, you must be level 110 and complete the following patch content milestones on at least one of your characters:

If one of your characters has completed the Broken Shore scenario and your alts still aren't offered The Hand of Fate:

  1. Log in to the character that completed the scenario and log out.
  2. Log back in to your alt.
  3. Talk to Khadgar at Krasus' Landing and accept the Assault on Broken Shore quest.
  4. Speak to Khadgar again and choose the option skip the scenario.
  5. Come back to Dalaran to pick up The Hand of Fate.