บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Get To Argus

อัพเดตแล้ว: 1 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 123346
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Where is the Argus starting quest?
  • Abandoned a quest in the Argus introduction quest chain and is unable to get back to Argus.

To start the Argus questline, you need to complete the Hand of Fate quest.

If you've abandoned the Argus intro quest and need to get back, you must return to your capital city's docks and speak with Vereesa Windrunner for Alliance players or Lady Liadrin for Horde players.

You'll be sent on a special transport to a phased version of the Exodar to prepare for Argus. You may have to redo a quest or two to complete the scenario and open the portal.