บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Missing Gold in World of Warcraft

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 12440
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Can't find my gold
  • My character has less gold than it should

If you are missing gold from one character, the most common reasons are:

  • You purchased an expensive item in the auction house or to a vendor, for example, a mount.
  • You sent the gold by mail to another character in your account, or to a friend or guild mate.
  • You deposited the gold in your guild bank.
  • You purchased a WoW Token to add game-time.
  • You are not missing gold, but an addon is causing a display issue.

If you are missing all the gold in all your characters, your account might have been compromised. Visit our Account Hacked article for assistance.