บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Canceling Your World of Warcraft Subscription

อัพเดตแล้ว: 3 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 124492
สินค้า:

ปัญหาทั่วไป

  • I need to cancel my subscription.
  • How do I cancel my World of Warcraft subscription?

To cancel your subscription:

  1. Log in to your Games & Subscriptions page
  2. Click Manage next to the WoW account you want to cancel your subscription on
  3. Click Cancel Subscription
    • If this option isn't present, it means you did not have a subscription on this account, or the subscription was already canceled

After canceling your subscription:

  • Your WoW account will remain playable until your current game time expires
  • You can set up a new subscription at any time
Alternatively, you may also want to pause your subscription instead of cancelling it.