บทความอาจยังไม่ถูกอัพเดต คุณสามารถดูบทความเวอร์ชันล่าสุดได้ที่นี่

Canceling Your World of Warcraft Subscription

อัพเดตแล้ว: 4 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 124492
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I need to cancel my subscription.
  • How do I cancel my World of Warcraft subscription?

ไม่มีการสนับสนุนสำหรับเกมนี้ในภาษาไทย

Follow the steps below to cancel your subscription:

  1. Log in to your Games & Subscriptions page
  2. Click Manage next to the account you want to cancel
  3. Click Cancel Subscription. If this option isn't present, it means you did not have a subscription on this account, or the subscription was already canceled

After canceling, your World of Warcraft account will be playable until your current game time expires. Your account status will then change to Inactive and you can pick up from where you left off by adding more game time.