บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Place Crest for Quest "Seat of the Triumvirate: The Crest of Knowledge"

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 124812
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I can't place the crest of knowledge for quest Seat of the Triumvirate: The Crest of Knowledge

In order to complete the quest Seat of the Triumvirate: Crest of Knowledge, you must first obtain the crest from the dungeon, then place it in the Vindicaar while the ship is docked on Eredath. You will not be able to place the crest if the Vindicaar is docked anywhere else.