บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Breaking a World of Warcraft Recruit A Friend Link

อัพเดตแล้ว: 9 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 12489
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I want my World of Warcraft account to be unlinked from the person who recruited me
  • I would like to have my Recruit a Friend link removed

I am the recruiter

If you are the recruiter, you can break any of your recruited account links from the in-game interface in the Friends List (default hotkey O):

  1. Right click your recruit.
  2. Chose Remove Recruit.
  3. Confirm that you want to break the account link.

After the account link is broken, your friend’s World of Warcraft account cannot be linked with yours again until it has been inactive for 24 months.

I am the recruit

If you are the recruit, you can remove your recruiter from your Friends List, but you cannot break the Recruit a Friend link.

If you wish to break the link, you can contact us. However, if the reason is that you wish to be linked to a different friend, beware that you might no longer be eligible to be recruited.

Only accounts created within the last 7 days, or accounts that have been inactive (without paid game time) for 24 months or more, are eligible to be recruited. There is a 7-day grace period for previously inactive accounts to be recruited after game time is added. Accounts that were created more than 7 days ago, but have never had game time, are not eligible to be recruited.