บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Missing Hunter Pet

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 12525
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Can't find my hunter pet in my stable.
  • Died and can't find some of my pets.
  • The second page of my stable of pets is gone.
  • My hunter's pet ran away or I dismissed it by mistake.

If your pet is missing, a number of things could be happening. Try the following troubleshooting steps to find your pet:

  • Check the Whistle icon scroll out menu to see if the pet is there and make sure you're using the correct one to summon
  • Check the Stablemaster to see if your pet is stored there
If the pet is still missing: 
  • WoW Classic: your pet may have run away due to low happiness. Visit the Classic Wowhead Hunter Pet Guide for more information on pet happiness.
  • WoW Shadowlands: your pet may have been abandoned.