บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

WoW Character Stuck - Unable To Resurrect

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 12728
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Character is stuck in dead mode in game. I can login, but not revive character
  • Character is stuck as a ghost
  • Can't release spirit

If you are unable to resurrect at a Spirit Healer (click Return to Graveyard), or don't have the option to release your spirit after dying, try the following: 

  • Log out and back in again
  • Release Spirit using the following command: /script RepopMe()
  • Ensure that addons aren't interfering with the default interface by resetting the WoW User Interface

If the issue persists, please contact us for assistance.