บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Character Stuck Dead

อัพเดตแล้ว: 6 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 12728
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Can't release spirit
  • Character is stuck in ghost mode
  • Cannot reach my corpse
  • I don’t see the Return to Graveyard button
  • There is no Spirit Healer in the graveyard

Can’t reach corpse

If you cannot reach your corpse, you can resurrect by talking to the Spirit Healer at the graveyard. If you are lost, or you became stuck while in ghost mode, you can teleport to the nearest Spirit Healer:

  • In Modern WoW, click the Return to Graveyard button in the middle of the screen
  • In WoW Classic and Burning Crusade Classic, open the Help Menu (?) then select Character Stuck

Once at the Spirit Healer, talk to it to resurrect. This will give you the Resurrection Sickness debuff and cause durability loss to your gear.

Buttons don't work 

If you cannot see the Release Spirit button or the Resurrect button —or when you click a button nothing happens— this is likely an interface problem.

  • Log out and back in again
  • Try typing in the following command: /script RepopMe()
  • Reset your user interface to make sure your files and addons are not corrupted.

If the problem continues, contact us.