คำสั่งซื้อเดียวกันถูกเรียกเก็บเงินมากกว่าหนึ่งครั้ง

อัพเดตแล้ว: 1 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 12742
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • บัตรเครดิตของฉันถูกเรียกเก็บเงินหลายครั้งสำหรับการสมัครใช้งานเดียวกัน
  • บัญชี PayPal ของฉันถูกเรียกเก็บเงินสองครั้งสำหรับคำสั่งซื้อเดียวกัน

หากใบแจ้งยอดบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารแสดงยอดเรียกเก็บเงินสองรายการ (หรือมากกว่า) สำหรับคำสั่งซื้อเดียวกัน นั่นหมายความว่าสถาบันการเงินของคุณอาจจะกันยอดชำระเงินไว้จนกว่าธุรกรรมจะสิ้นสุด อย่างไรก็ตาม คุณจะถูกเรียกเก็บเงินจริงๆ เพียงครั้งเดียว

การกันยอดชำระเงินเพื่อตรวจสอบถือเป็นธรรมเนียมการปฏิบัติทั่วไปของระบบการธนาคาร และมีเพียงสถาบันการเงินของคุณเท่านั้นที่สามารถยกเลิกการกันยอดนี้ได้