บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Your Posting Ability Is Disabled

อัพเดตแล้ว: 1 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 127614
เกมที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

My posting ability is disabled

If you are unable to post while logged in, Parental Controls may be restricting your ability to publish posts. You can learn more about Parental Controls and how to remove them in our Parental Controls article. Parents can enable or disable the ability to post in the forums through the Parental Controls Dashboard.

If you are over the age of majority in your country and you want to remove the Parental Control from your account, contact us.