บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

How to Purchase Game Time from the Blizzard Shop

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 12841
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Want to buy game time with Blizzard Balance
  • Looking for a non-recurring subscription option
  • Want to gift game time to a friend

If you do not want to set up a subscription for World of Warcraft, you may purchase Game Time through the Shop or at a retailer. To purchase it from the Shop:

  1. Go to Account Overview
  2. Select Payment Methods
  3. Add your payment method of choice, then return to the Blizzard Shop
  4. Select World of Warcraft
  5. Select Game Services and choose Game Time

From there, choose how much Game Time you want and whether you are purchasing for yourself or as a gift.