บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

How to Purchase Game Time from the Battle.net Shop

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 12841
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Want to buy game time with Battle.net Balance
  • Looking for a non-recurring subscription option
  • Want to gift game time to a friend

If you do not want to set up a subscription for World of Warcraft, you may purchase Game Time through the Shop or at a retailer. To purchase it from the Shop:

  1. Go to Account Overview
  2. Select Payment Methods
  3. Add your payment method of choice, then return to the Battle.net Shop
  4. Select World of Warcraft
  5. Select Game Services and choose Game Time

This will allow you to add 60 days of game time to your account without a recurring subscription.

Important: Buying a recurring subscription can sometimes grant exclusive rewards like mounts. Buying game time will not grant those rewards.