บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Forgot to Cancel World of Warcraft Subscription

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 12945
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Still being charged for game time and haven't played in months 
  • The renewal kicked in, but didn't want it
  • Cancelled my WoW account but still being charged

World of Warcraft subscriptions are generally non-refundable, but you can use our refund review feature to see if an exception is possible.

For more information on how to cancel your subscription, visit Canceling Your World of Warcraft Subscription.