บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Blizzard Battle.net App Missing News or Ads

อัพเดตแล้ว: 10 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 129614
เกมที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

No ads or news showing on Blizzard Battle.net App. 

This error can occur when something is blocking part of the Blizzard Battle.net App. Make sure any personal anti-virus software installed on the system is setup to fully exclude the Blizzard Battle.net App.

Check to confirm the Operating System Firewall and Ports are open. If you continue to experience issues, do the following:

  1. Uninstall the Blizzard Battle.net App
  2. Delete the Battle.net Tools
  3. Open file explorer/file manager
  4. Type the following into the address bar (not the search bar): %APPDATA%
  5. Delete the BNet and Blizzard folders inside the %APPDATA% folder if they exist
  6. Repeat steps 4 and 5 with %LOCALAPPDATA% and %TEMP%
  7. Reinstall the Blizzard Battle.net App

Tried everything here?

If you have tried these steps and still require assistance, visit our Technical Support Forums (World of Warcraft) (StarCraft II) (Diablo III) (Hearthstone) (Heroes of the Storm) (Overwatch) or contact us.