บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

What Happens at the End of a Diablo III Season

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 13118
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • What happens to all my seasonal stuff once a season ends?
  • My items from last season are not in my mail, what happened?

While most progress from a season, like Paragon levels, gold, and materials are automatically added to your non-seasonal Diablo III characters after a season ends, items that are earned work differently. 

Items that are currently equipped on a hero or in its inventory will stay on that hero as it moves to a non-Seasonal game mode. Items that are in your Seasonal stash will be sent through the in-game mail system to your non-Seasonal heroes. These items can be claimed by any non-Seasonal hero for up to 30 days from the time you first log in after the Season ends or until the second season after you last logged in begins. To access these items, enter a game and hit the Mail icon located in the lower-left corner of your screen to open up your inbox.

If you fail to claim the items in the timeframe listed above, those items will be permanently lost. Customer Support is not able to assist with claiming items in Diablo III.