บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Reporting Zone/Area Disruption

อัพเดตแล้ว: 1 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 13150
สินค้า:

ปัญหาทั่วไป

  • Someone is intentionally disrupting the gameplay on the zone.
  • Another group keep killing all the mobs on the area so I cannot complete my quest.
  • A guy is killing the quest giver over and over so nobody can pick up or turn in the quest.
  • A player outside our raid is intentionally dying to Lord Kazzak (Classic).

To report a player in World of Warcraft:

  1. Select the player's character and right-click the target character portrait or right-click the player's name in chat
  2. Click Report Player
  3. Select the most appropriate option
  4. Click Report

You will not receive a response from our team. However, we take all reports very seriously. Thank you for your vigilance!